شماره مقاله: 4130

مسیر:
صفحه اول > مقالات > علیه سکوت

لینک مستقیم:
/spip.php?article4130برخی از حقوق برای کمپین یک میلیون امضا محفوظ است.

در جهت آگاهی بخشی و توانمند سازی زنان

برگزاری کارگاه خشونت در رشت

کمپین رشت

جمعه25 اردیبهشت 1388


با توجه به اهمیت ارتقای آگاهی و توانمند سازی زنان، و از آنجایی که زنان بسیاری قربانی خشونت ، به خصوص خشونت خانگی می شوند، برگزاری کارگاههایی برای شناخت و مقابله با این نوع از خشونت ها، کمک بسیار مهمی به زنان محسوب می شود.از این رو، و برای برداشتن گامی در این مسیر، روز پنج شنبه 17 اردیبهشت کارگاه خشونت در رشت برگزار شد.

در این کارگاه که به همت فعالین کمپین رشت با آموزشگرانی از کمپین تهران( خانمها ناهید جعفری و مریم زندی) برگزار شد، حدود 25 نفر از زنان رشت شرکت داشتند.

در ابتدا خانم ناهید جعفری ضمن معرفی خود از حاضران خواست تا تعاریف خود را از خشونت بیان کنند، گرچه اغلب حضار به ضرب و شتم به عنوان مصداق بارز خشونت اشاره کردند اما به موارد دیگری همچون تحقیر و ناسزا و ...نیز اشاره شد.

در ادامه با تجمیع تعاریف ارائه شده از سوی شرکت کنندگان، تقسیم بندی های چندگانه خشونت جسمی و جنسی و روانی و مالی و ... ارایه شد.

در بخشی دیگر از کارگاه، شرکت کنندگان به گروههای سه یا چهر نفره تقسیم شدند و از هر گروه خواسته شد تا داستانی از خشونت را بنویسند، برخلاف انتظار نه تنها همه ی داستانهای ارائه شده برگرفته از خاطرات حضار بود، بلکه برخی از گروهها بیش از یک داستان نوشته و ارائه کردند.هر یک از داستانهای نوشته شده در جمع خوانده و خشونت موجود در آن تحلیل شد.

در بخشی از کارگاه خانم زندی با ترسیم چرخه خشونت با کمک شرکت کنندگان به تشریح آثار روانی خشونت بر زنان خشونت دیده پرداخت، آثاری همچون ضعف اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی و ...

در بخش دیگری از کارگاه شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند و یک گروه در یک کلمه یا جمله ای کوتاه ریشه خشونت و گروه دیگر به میوه و نتیجه خشونت اشاره کردند.

با ترسیم درخت خشونت با شاخه ها و ریشه های انبوه و الصاق آنچه که توسط حضار به عنوان ریشه ها یا میوه های خشونت تعیین شده بود، درخت خشونت به شکل کامل ترسیم شد.

در بخش های مختلف این کارگاه علاوه بر مسایل فرهنگی، قوانین زن ستیز حاکم یکی از علل مهم خشونت و از موانع اصلی در مقابله با آن، شناسایی شد، مانعی که در موارد مختلف راهکارهای مقابله با خشونت را ناکام می گذارد. در کارگاه خشونت به عنوان مثال به راهکاری چون خانه امن اشاره شد که با وجود قانون ضرورت تمکین زن از همسرش ، عملا ناکام می ماند یا قوانینی چون حضانت کودکان یا قوانین مربوط به ازدواج و طلاق نیز به تعمیق یافتن خشونت علیه زنان در جامعه کمک می کنند

اما علی رغم تمام نواقص قانونی و ضعفهای فرهنگی ای که خشونت را علیه زنان نهادینه کرده است، ضروری است تا زنان این خشونت را بر نتابند و از امکانهای موجود برای مقابله و یا پیگیری قانونی این خشونت ها استفاده کنند، به عنوان مثال بر ضرورت مراجعه به پزشکی قانونی و تنظیم شکایت در مواردی که ضرب و شتمی رخ داده است اشاره شد.

همچنین در این کارگاه بر ضرورت بی تفاوت نماندن در برابر خشونت، حتی زمانی که خشونت بر دیگری اعمال می شود تاکید شد.

کمپین رشت