خانه تماس با ما کتابخانه سایت‌های حامی گالری کمپین در بند آرشیو English

پذيرش > کتابخانه > کتاب رهنمون خانواده برابر

کتاب رهنمون خانواده برابر

18 دی 1387 - گروه ۹۵ - برابری در شمال آفریقا - نسخه قابل چاپ

رهنمون حاضرثمره کار جمعی و فردی اعضای گروه ۹۵-برابری در شمال آفریقا است که مراحل نوشتن آن در طول یک سال و نیم در سه کارگاه در شمال آفریقا پیموده شده است.

این رهنمون، در بارة يك فراخوان عمومي به برابري خواهي در
خانواده در كشورهاي شمال آفريقا كه در آن واحد بر يك نقطة مشترك،
يك جنبش متحول اجتماعي و يك برنامة عمل سه گانه استوار شده باشد. اين
فراخوان بر چهار استدلال زير مبتني شده است:

- استدلال بر پاية بافتار و چندگونگي تاريخي اجتهاد هاي فقهي
اسلامي؛
- استدلال حقوقي براساس قوانين برابري محورِ داخلي؛
- استدلال بر مبناي حقوق بين الملل منبعث از حقوق جهاني بشر؛
- استدلال جامعه شناختي دربارة تحولاّت جوامع سه گانة كشورهاي
شمال آفريقا .

استدلال هاي ياد شده معطوف به يازده موضوع مشخّص زير خواهند بود:
1.. يكسان كردن حد اقل سنّ ازدواج؛

2. رضايت به ازدواج؛

3. آزادي در انتخاب همسر؛

4. منع چند همسري؛

5. لغو وظيفة اطاعت از همسر؛

6. مشاركت در تامين هزينة خانواده؛

7. داشتن حق برابر در گسستن پيوند همسري؛

8. اعطاي حق سكونت در خانه به سرپرست كودك؛

9. حق ازدواج دوباره براي مادر سرپرست كودك؛

10 . مشاركت در مسئوليت سرپرستي كودكان؛

11 . برابري در حق ارث.

ارسال به بالاترین ، توییتر ، فریندفید ، فیسبوک


در همين بخش :

بروشور روز جهانی زن 8 مارس/ 17 اسفند 1388
انتشار بروشور در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان(25 نوامبر) 
بروشور 8 مارس 2009 روز جهانی زن
بروشور ختنه زنان و خشونت های ناموسی
آیا او را دیده اید؟

ديگر بخش ها :

طرح یک میلیون امضا | مقالات | سایت نوشته ها | اخبار | گزارش كمپين | گفت و گو | علیه سکوت | كوچه به كوچه | نامه های شما | گزارش ویژه | گفتگو با اعضا | ویژه سالگرد کمپین | تصویر برابری | دل آرام علی | تریبون | مقالات | تاریخ شفاهی | خارج از چارچوب | کتابخانه | درباره کمپین | کمپین در شهرها | کمپین در بند | صدای تغییر | ویژه 22 خرداد | لایحه حمایت از خانواده | گالری | عشا مومنی | امیر یعقوبعلی | خدیجه مقدم | راحله عسگری زاده و نسیم خسروی | پروین اردلان،جلوه جواهری، مریم حسین خواه، ناهید کشاورز | زینب پیغمبرزاده | سعیده امین، سارا ایمانیان، محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز و همایون نامی | احترام شادفر | نسیم سرابندی زاده،فاطمه دهدشتی | وبلاگ مهمان | پرونده خرم آباد | دستگیری ها | مریم مالک | پرستو اللهیاری | مهرنوش اعتمادی | سمیه رشیدی | Other Languages | همراهان | «فراخوان کمپین ده روز با بهاره هدایت» | English